En kvinna läser en bok i ett bibliotek

Pågående och genomförda utvecklingsarbeten och projekt

En viktig del av vuxenutbildningens metodutvecklings- och innovationsarbete sker i form av projekt. Genom projekt kan vi satsa på utsedda målgrupper där vi kan skapa bättre verksamhet för stockholmarna.

Följande utvecklingsprojekt pågår just nu inom vuxenutbildningen i Stockholm.

Stärkt vuxenutbildning för nyanlända elever

Projektet handlar om att utveckla beprövade arbetssätt inom kombinationsutbildningar sfi/sva genom handledning.

Stärkt vuxenutbildning för nyanlända elever

Elevstöd unga

Fler unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning på komvux.

Elevstöd unga

Utvecklade arbetssätt och ökad måluppfyllelse för elever med läs- och skrivsvårigheter

Utvecklade arbetssätt och ökad måluppfyllelse för elever med läs- och skrivsvårigheter

Projekt Studiesluss

Projektet riktar sig till ungdomar som är inskrivna i KAA, som ännu inte fyllt 20 år och som varken arbetar eller studerar.

Projekt Studiesluss

Kompetensutveckling i äldreomsorgen

Europeiska Socialfondens logotypEtt treårigt projekt för att ta fram och genomföra utbildningar för medarbetare inom äldreomsorgen i tre stadsdelsförvaltningar; Farsta, Enskede-Årsta-Vantör och Hägersten-Älvsjö. Projektet tar fram en arbetsnära och flexibel utbildningsmodell som möter de behov som medarbetarna har av utbildning. Kärnan i projektet är integrerad språk- och yrkesundervisning. Bedrivs inom avdelningen Vuxenutbildning Stockholm.

Kompetensutveckling i äldreomsorgen

Här hittar du avslutade projekt som bedrivits inom vuxenutbildningen i Stockholm.

Pilot: Kombinationsutbildning med praktik varje vecka

Vi prövar en ny form av kombinationsutbildning  med större inslag av APL under utbildningen.

Pilot: Kombinationsutbildning med praktik varje vecka

Mobility for students and staff in Higher Vocational Education

Mobility for students and staff in higher vocational education

Mobility for Higher VET students and staff in the Hotel, Tourism, Culture, Media & Design

Mobility for higher VET students and staff in the Hotel, Tourism, Culture, Media & Design

Metodutveckling övergång från gymnasium till vuxenutbildning

Det här projektets syfte var att stärka övergången från språkintroduktion till vuxenutbildning för nyanlända unga.  Projektresultatet har implementerats inom enheten Elevteam Komvux vid Vuxenutbildningscentrum.

Metodutveckling övergång från gymnasium till vuxenutbildning

Hållbar Etablering

Europeiska Socialfondens logotyp

Ett projekt som genom en gemensam kartläggning och etableringsplan tillsammans med Arbetsförmedlingen, m målgruppsanpassade utbildningar, individanpassade arbetsmarknadsinsatser, digitala verktyg och kontinuerligt stöd bidrar till att flera nyanlända personer med kort utbildning kommer närmare studier och arbetsmarknaden.

ESF-projektet hållbar etablering

Vux 2.0

Europeiska Socialfondens logotyp

Vux 2.0 är ett kompetensutvecklingsprojekt som riktar sig till lärare och rektorer inom Vuxenutbildning egen regi i Stockholms stad. Projektet finansieras via Europeiska Socialfonden, ESF och pågår 2018-2022.

Vux 2.0

Utvecklingsplattform för kombinationsutbildningar

Europeiska Socialfondens logotyp

Syftet med projektet är att möjliggöra en långsiktigt hållbar arbetsmarknadsetablering för personer med begränsade kunskaper i svenska och kort utbildningsbakgrund.

Utvecklingsplattformen

 

Spången

Europeiska Socialfondens logotyp

ESF-projektet Spången var ett jobbrotationsprojekt med syftet att kompetensutveckla medarbetare inom stadens identifierade bristyrkesområden med språklig och formell yrkeskompetens.

Spången

YFI

Europeiska Socialfondens logotyp

Integrerad yrkes- och sfi-utbildning för deltagare som inte varit behöriga att söka en ordinarie yrkesutbildning inom komvux, inom tre yrkesspår.

YFI – Integrerad språk- och yrkesutbildning för invandrare

SYVen

Europeiska Socialfondens logotyp

Kompetensutvecklingsprojekt för studie- och yrkesvägledare för att ge dem verktyg och kunskap för att anpassa vägledningsmetoder efter den sökandes behov.

SYVen

Förstudie: Utvecklat stöd inom komvux som särskild utbildning

Europeiska Socialfondens logotyp

Syftet med förstudien är att ge ökade kunskaper om arbetssätt och metoder som stärker självkänslan hos elever som studerar komvux som särskild utbildning.

Förstudie: Utökat stöd inom komvux som särskild utbildning

 

Förstudie: Romsk inkludering

Europeiska Socialfondens logotyp

Syftet med förstudien är att identifiera vilka hinder som finns i för kortutbildade romer i mötet med vuxenutbildningen och belysa de behov som uppstår.

ESF Slutrapport Romsk inkludering kortutbildade romer och vuxenutbildningen (pdf)