En jordglob med vit bakgrund.

Sfi, svenska som andraspråk och andra fristående teoretiska kurser

Många av våra elever läser kurser inom olika ämnen eller ämnesområden. Det kan vara inom särskild utbildning, på grundläggande eller gymnasial nivå eller integrerat med sfi-studier.

Lärande exempel och klassrumsberättelser från lärare som arbetar med de teoretiska ämnena.

Sfi och svenska som andraspråk

Naturvetenskap

Matematik

Samhällsvetenskapliga ämnen

Moderna språk

Ämnesområden (komvux som anpassad utbildning)