En jordglob med vit bakgrund.

Sfi, svenska som andraspråk och andra fristående teoretiska kurser

Många av våra elever läser kurser inom olika ämnen eller ämnesområden. Det kan vara inom särskild utbildning, på grundläggande eller gymnasial nivå eller integrerat med sfi-studier.

Hur arbetar lärarna som undervisar inom de teoretiska ämnena? Det kan du läsa om här!

Sfi och svenska som andraspråk

Naturvetenskap

Matematik

Samhällsvetenskapliga ämnen

Moderna språk

Ämnesområden (komvux som särskild utbildning/anpassad utbildning)