Stärkt vuxenutbildning för nyanlända elever

Projektet Stärkt vuxenutbildning för nyanlända elever handlar i all korthet om att arbeta tillsammans under handledning för att utveckla beprövade arbetssätt inom kombinerade yrkesutbildningar/sfi/sva.

Projektfakta

Tabell: Projektperiod, finansiering och kontaktperson
Projektnamn
Stärkt vuxenutbildning för nyanlända elever
Projektperiod februari 2023 – 2025
Finansiering Staden är projektpartner till Göteborgsregionen
Kontaktperson Andrea Bengtsson andrea.bengtsson@edu.stockholm.se

 

Syftet med projektet är att med fokus på utlysningens målgrupper stärka kvaliteten i kommunernas vuxenutbildning – dels genom att stärka kvaliteten inom kombinerat yrkesvux, dels genom att öka kunskapen om, och tillgänglighet till studie- och yrkesvägledning. Arbetssätten som ska utvecklas kan omfatta allt från styrning/ledning till metoder i klassrum och inkluderande apl-miljöer. En annan aspekt av projektet rör stärkt studie- och yrkesvägledning inom vuxenutbildningen, bland annat genom modersmålsbaserade filmer som kan stödja och förbereda sfi-elever i förhållande till studie- och yrkesvägledningen som resurs och rättighet.

Projektets förberedande fas startade i februari 2023 och projektet ska pågå i tre år. I Stockholms stad finns redan flera arbetssätt som kommer att kunna dokumenteras på film, till exempel:

  • hur elevers erfarenheter och förkunskaper kan kartläggas och användas som grund för undervisningen.
  • metoder för att stärka aktiv språkanvändning på kombinationsutbildning.
  • hur språklärare, yrkeslärare och apl-handledare kan samarbeta kring lärandemål och uppgifter på utbildningen.
  • hur unga elever inom vuxenutbildningen kan förberedas och stödjas i studier och valkompetens.

I ansökan beskrivs projektet såhär:

”Projektet tar sin utgångspunkt i behov som identifierats inom Komvux. Första delen handlar om utmaningen med språkundervisning som bedrivs med liten koppling till elevernas kommunikativa behov och som inte matchar språkkraven på arbetsmarknaden. Andra delen rör kvalitet och tillgänglighet inom studie- och yrkesvägledning för vuxna inom utlysningens målgrupper.

Kommuner i Göteborgsregionen kommer tillsammans med Stockholms stad genomföra ett antal insatser – dokumentera goda exempel på språk- och yrkesintegrerat arbete inom kombinerat yrkesvux, ta fram film som stöd i vägledningsprocessen samt undersöka förutsättningarna för regional samordning av vägledning, och genom detta bidra till att stärka övergångarna till arbete och studier.

Projektet ägs av Göteborgsregionen och projektparterna Göteborgs stad, Partille, Stenungssund och Stockholms stad kommer att delta i framtagandet av stödmaterial och filmer i syfte att stärka studie- och yrkesvägledning (syv) samt kommunikativt inriktad språkinlärning inom kombinerade yrkesutbildningar samt övriga delar av Komvux som omfattar vuxna ur målgruppen.