Tillgängliga lärmiljöer – vad menar vi med det?

Med tillgänglig utbildning menar vi att lärmiljöerna i pedagogiska, fysiska och sociala perspektiv är tillgängliga och anpassade till alla elevers olika behov och förutsättningar.

Så beskrev Anna Saldéen Jonsson, avdelningschef för Vuxenutbildning Stockholm vår syn på arbetet med tillgängliga lärmiljöer vid ett informationsmöte för medarbetarna inom arbetsmarknadsförvaltningen i september 2023. Vuxpedagog Stockholm vill att dessa sidor på webbplatsen ska hjälpa till att förtydliga och beskriva vad det innebär i både teorin och praktiken att lärmiljöerna är anpassade till alla elever.


 Specialpedaogiska skolmyndighetens webbplats har mer information. 


Möt Helena Wallberg som beskriver sin syn på inkludering.