Ett talarbord med dator och två vattenflaskor.

Konferenser

Vuxenutbildning Stockholm deltar i, samt anordnar kontinuerligt mindre konferenser och seminarier av olika slag. Sammanfattningar och material från dessa samlas här.

Ta del av referat och reflektioner

Aktuellt inlägg: NC:s konferens om språklig medvetenhet på sfi. Klicka på länken för att läsa inlägget!


Symposium

Vart tredje år är en höjdpunkt för alla oss som arbetar inom utbildning med elever som har svenska som andraspråk. Då arrangerar Nationellt centrum för svenska som andraspråk vid Stockholms universitet en mycket eftertraktad, efterfrågad och välbesökt konferens, Symposium. Under två heldagar tar vi del av och samtalar om svensk, nordisk och internationell didaktisk forskning för flerspråkiga  elevers språk- och kunskapsutveckling. Symposiet 2022 hade som tema Möjligheter till lärande – andraspråksdidaktik i ett kritiskt perspektiv.

Ta del av några deltagares reflektioner och bidrag från årets konferens nedan.

Symposium 2022

Nästa symposium äger rum under hösten 2025.

Vill du veta mer om Symposium och kolla in vad som var temat på tidigare konferensen hittar du det på NC:s hemsida.

Information på NC:s webbplats om årets symposium

Alla föreläsare har också bidragit till symposieboken som ges ut efter varje konferens.

Läs mer om boken och hur du kan beställa den.

Symposieboken 2022 – Länk till NCs webbplats