Forskning om vuxenutbildning och livslångt lärande

Här hittar du publicerade avhandlingar, pågående forskningsarbete, artiklar eller föreläsningar som är relevant för lärare och annan personal inom vuxenutbildningen. Har du koll på något som borde finnas med på den här sidan, mejla oss så lägger vi till länken.

Vet du om att det finns ett forskningsnätverk inom vuxenutbildningen i Stockholms stad? Nätverket diskuterar aktuell forskning inom komvux alla delar, sprider information om möjligheter att själv bedriva forskning och utvecklingsarbete i sin verksamhet och ska verka för att fler ska använda sig av forskning på olika sätt i sin undervisning. För mer information om forskningsnätverket eller om du vill vara med, kontakta någon av de två aktivitetsansvariga:

Carmina de Leeuw, SIFA/Campus Åsö

E-post: carmina.de.leeuw@edu.stockholm.se

Annika Drougge, Komvux Rosenlund

E-post: annika.drougge@edu.stockholm.se