Arbetssätt och metoder

Hur arbetar vi inom vuxenutbildningen för att ge bästa möjliga förutsättningar för lärande för alla elever? Det vill vi försöka visa på den här sidan genom att presentera berättelser från er i verksamheten men också intervjuer och inspiration från andra håll. Läs, inspireras, reflektera, pröva och diskutera med kollegor, tillsammans utvecklar vi undervisningen.

Sidan är uppdelad i olika kategorier. Saknar du något område är du välkommen att mejla redaktionen, gärna med en egen berättelse inom området!

Språkutvecklande arbetssätt

Vuxenutbildningen i Stockholm har ungefär 50 000 studerande varje år – och många av dem behöver stärka sina svenskkunskaper.

Komvux som utbildning i svenska för invandrare, sfi, och utbildningarna inom svenska som andraspråk är de största vägarna till kunskaper i svenska. Även vid studier i andra ämnen spelar språkkunskaperna en viktig roll för att kunna tillgodogöra sig ämnets innehåll.  Även om huvudinnehållet i kursen är matematik, vård och omsorg eller måleriteknik kan du som lärare behöva reflektera över och utveckla dina kunskaper i att arbeta språkutvecklande i just ditt ämne.

Vuxpedagog Stockholm om språkutvecklande arbetssätt

Språkutvecklande arbetssätt, Nationellt centrum för svenska som andraspråks webbplats

 


Distans-, fjärr- och hybridundervisning


Inkluderande undervisning

Vuxpedagog Stockholm om inkluderande undervisning


Forskning om vuxenutbildning och livslångt lärande

Vuxpedagog Stockholm om forskning