Projekt och utveckling

Här har vi samlat de utvecklingsprojekt som bedrivs eller bedrivits inom stadens vuxenutbildning.

Den allra mesta forskningen som rör andraspråksinlärning utgår från barn och ungdomar. Som pedagog för vuxna kan det vara svårt att få tillgång till forskning som berör det dagliga arbetet som vuxenpedagog.