Kollegialt lärande

Kollegialt , kollaborativt eller kollektivt lärande, ja det finns många sätt att uttrycka det på. Grundläggande är dock att vi lär tillsammans med andra och genom att dela kunskaper och erfarenheter med varandra kan vi utveckla oss själva. Men är det någon skillnad på de olika begreppen och hur gör man för att få det att funka?