Idéforum

Idéforumet blir en möjlighet för medarbetare och avdelningens ledningsgrupp att träffas på ett informellt sätt för att diskutera framtidens vuxenutbildning.

På Vux-dagen i november 2019 framkom önskemål om att utveckla samarbeten mellan enheter och verksamheter och få en bättre kontakt internt inom avdelningen. Det finns också behov av att få bättre förståelse för förvaltningens uppdrag samtidigt som avdelningens ledningsgrupp är betjänt av ökad inblick i och förståelse för verksamheten. Mot bakgrund av detta skapar avdelningens ledningsgrupp ett idéforum som ett sätt, bland flera, att möta behoven.

Idéforumet blir en möjlighet för medarbetare och avdelningens ledningsgrupp att träffas på ett informellt sätt för att diskutera framtidens vuxenutbildning. Forumet ersätter inte och är inte en del av ordinarie ledningsstrukturer eller facklig samverkan. Forumet blir en slags referensgrupp för att fånga upp idéer och kunskap som syftar till utveckling av vuxenutbildningen.

Forumet riktar sig till medarbetare som är intresserade av utveckling och vill bidra med sina tankar. Det finns inte någon förväntan om att deltagarna ska hämta in synpunkter från kollegorna utan man representerar endast sig själv.

Deltagare i idéforum 2021

  • Agostina Maloberti, skolsekreterare på Campus Åsö
  • Aida Basic, Studie- och yrkesvägledare på Vägledningsenheten
  • Anders Åström, lärare på Campus Åsö
  • Annika Drougge, specialpedagog på Lärvux
  • Carmina De Leeuw, lärare på Campus Åsö sektionen för språk
  • Henrik Hesselbom, studieadministratör på enheten för Antagning- och test
  • Nina Falk, testpedagog på enheten för Antagning- och test
  • Ylva Öz, lärare på Vuxenutbildning Järva.