Händer som bläddrar i ett block framför en dator, en person sitter i bakgrunden.

Utredningar och rapporter

Här hittar du utredningar och rapporter som skrivits inom vuxenutbildningen i syfte att undersöka och utveckla verksamheten.

Utredning om utveckling av sfi 2022

Arbetsmarknadsförvaltningen har under året gjort en genomlysning av svenska för invandrare (sfi) för att undersöka vad som fungerar bra och vad som skulle kunna utvecklas vidare.

Utredningen om utveckling av sfi

Kundresekartläggning 2020

2020 genomfördes en kundkartresekartläggningar i syfte att undersöka stockholmares behov och upplevelse före, under och efter studier på komvux och sfi. Projektet samlade resultatet i form av insikter och kundresor, för att kunna identifiera och prioritera förbättringsområden kan realiseras i verksamhetsutveckling och digitala tjänster.

Slutrapport Kundresekartläggning AMF (pdf)