Projekt Studiesluss

Projektet riktar sig till ungdomar som är inskrivna i KAA, som ännu inte fyllt 20 år och som varken arbetar eller studerar.

Projektfakta

Projektet är ett samarbete mellan Arbetsmarknadsförvaltningen och Utbildningsförvaltningen och projektmedlemmarna samarbetar kontinuerligt med Skolslussen för att hitta lämpligt studiealternativ till de ungdomar som är i projektet.

Tabell: Projektledare, projektperiod, finansiering och dokument
Projektnamn
Projekt Studiesluss
Projektledare
Suvi Nordå
Projektperiod 3 år, våren 2020–våren 2023
Finansiering Sociala investeringsfonden
Broschyr Projekt Studiesluss inom KAA (pdf, 258kB, nytt fönster)

Projektet är en väg tillbaka till studier med hjälp av en specialpedagog och två lärare, som mobilt möter upp ungdomar och utifrån behov stöttar dem tillbaka till studier. Några exempel på stöd ungdomar kan få är studier i enstaka ämnen, skolträning, stöd i studieteknik, övergripande eller fördjupad pedagogisk kartläggning, screening i läs- och skrivförmågor, stöd till skola och ungdom vid övergång osv.