Om Vuxenutbildning Stockholm

Vuxenutbildning Stockholm är arbetsmarknads-förvaltningens avdelning som ansvarar för kommunal vuxenutbildning inklusive sfi, särskild utbildning för vuxna och yrkeshögskoleutbildningar i kommunal regi.

Avdelningen är uppdelad i fyra verksamhetsområden:

  • Antagning och stöd
  • Egen regi
  • Kvalitet och uppföljning
  • Kompetensförsörjning och utveckling

Verksamheten styrs av mål och regleringar i skollag och förordningar samt av den kommunala budget- och styrprocessen. För att uppnå visionen om Ett Stockholm för alla är ett prioriterat mål att fler stockholmare ska börja studera inom vuxenutbildningen och därigenom stärka sina möjligheter till egen försörjning och personlig utveckling.

Ledningsgrupp

Avdelningschef
Anna Saldeen Jonsson
E-post: anna.saldeen@stockholm.se

Biträdande avdelningschef och verksamhetsområdeschef Kompetensförsörjning och utveckling
Lisa Alm
E-post: lisa.alm@edu.stockholm.se

Verksamhetsområdeschef Kvalitet och uppföljning
Anna Sundin
E-post: anna.sundin@stockholm.se

Verksamhetsområdeschef Antagning och stöd
Jussi Koreila
E-post: jussi.koreila@edu.stockholm.se

Verksamhetsområdeschef Egen regi
Inger Lilienberg
E-post: inger.lilienberg@edu.stockholm.se