Bedriv din egen forskning eller ett projekt

Du som arbetar som pedagog kan bedriva ett eget forskningsprojekt genom våra samabetsparter Stockholm Teaching & Learning Studies (STLS) och Ifous.

Vuxenutbildning Stockholm är en ständigt utvecklande organisation och kunskaperna inom det pedagogiska området förändras kontinuerligt. Här är information om våra samarbetspartner och hur du kan bedriva forskning inom din undervisning.

Stockholm Teaching & Learning Studies (STLS)

Stockholm Teaching & Learning Studies (STLS) är en plattform för forskning inom ämnesdidaktik och utveckling av undervisning. Det är ett samarbete där skolhuvudmän i Stockholms län tillsammans med forskare i sju ämnesdidaktiska nätverk och vetenskapliga ledare från Stockholms universitet arbetar med att starta upp, stötta och sprida information om forsknings- och utvecklingsprojekt.

STLS erbjuder regelbundet informationsträffar där du får med information om möjligheterna att forska.

STLS, webbplatsen Pedagog Stockholm

Ifous

Ifous står för innovation, forskning och utveckling i skola och förskola. Det är ett fristående forskningsinstitut som samordnar praktiknära forskning och konkret utvecklingsarbete där lärare och skolledare tar aktiv del i kunskapsbyggandet.

Under åren 2018-2020 deltog Vuxenutbildning Söderort i ett forsknings- och utvecklingsprogram om sfi. Det var sju lärare samt skolledare som i ett nära samarbete med forskare i svenska som andraspråk från Högskolan Dalarna  prövade, undersökte och utvecklade olika sätt att arbeta språkutvecklande i klassrummet. Läs mer om programmet och ta del av slutrapporten.

Slutrapport ifous Språkutvecklande sfi

Ifous webbplats