Lärande exempel från undervisning

På alla våra skolor inom vuxenutbildningen i Stockholm pågår dagligen arbete för att skapa den bästa möjliga lärmiljön för våra elever. På den här sidan kommer vi dela med oss av olika exempel på detta.

Vill du dela med dig av ditt arbete med tillgängliga lärmiljöer och extra anpassningar?

Mejla redaktionen på redaktion@vuxpedagog.stockholm.se