Kompetensutveckling och verktyg

Kompetensutveckling, alltså att utveckla sina färdigheter, är en central del av arbetslivet och något arbetsgivaren behöver avsätta tid och resurser för. Har har vi samlat tillfällen där du kan utvecklas tillsammans med andra, samt verktyg och resurser som du kan använda för din utveckling på egen hand.