Kompetensutveckling i äldreomsorgen

En utmaning för äldreomsorgen i dag är brist på medarbetare med rätt utbildning och tillräckliga kunskaper i svenska språket. Även chefernas förutsättningar för att stötta medarbetarnas språkutveckling och kompetensutveckling i övrigt behöver stärkas.

Europeiska Socialfondens logotypFrån och med 1 juli i år är undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att man behöver ha ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. En övergångsregel gör att den som hade en tillsvidareanställning som undersköterska 1 juli 2023 har 10 år på sig att uppnå Socialstyrelsens utbildningskrav för att få beviset.

Mot denna bakgrund har arbetsmarknadsförvaltningen beviljats 32,6 MSEK för ett treårigt projekt som startar den 1 september 2023. Dessa medel är knutna till att ta fram och genomföra utbildningar för medarbetare inom äldreomsorgen i tre stadsdelsförvaltningar; Farsta, Enskede-Årsta-Vantör och Hägersten-Älvsjö.

Tabell: Projektperiod, finansiering och kontaktperson
Projektnamn
Kompetensutveckling i äldreomsorgen
Projektperiod
September 2023–augusti 2026
Finansiering Europeiska socialfonden (ESF)
Kontaktperson Ewa Holsti ewa.holsti@edu.stockholm.se

Syfte och mål med projektet

Målet med insatsen är att skapa en långsiktigt hållbar modell för kompetensutveckling för anställda inom äldreomsorgen som behöver komplettera sin utbildning.

  • Projektet kommer att ta fram en arbetsnära och flexibel utbildningsmodell som möter de behov som medarbetarna har av utbildning.
  • Kärnan i projektet är integrerad språk- och yrkesundervisning.

Målet är också att insatsens deltagande utförarverksamheter inom äldreomsorgen arbetar språkutvecklande och språkstödjande på ett systematiskt och inkluderande sätt.

Aktuellt om projeket

6 november 2023

Projektet välkomnar en första grupp deltagare

Efter en tid av förberedelser tar projektet Kompetensutveckling i äldreomsorgen emot projektets första medarbetardeltagare den 6 november. Den första modulen består av kurserna Gerontologi och geriatrik (100 poäng) samt Hälso- och sjukvård 1 (100 poäng) integrerat med studier i svenska språket. Modulen sträcker sig mellan den 6 november och den 26 januari (med uppehåll mellan 22 december och 8 januari). Antal anmälda deltagare är 13 personer.