Undervisning

På den här delen samlar vi kunskap och erfarenheter från alla delar inom komvux; sfi, särskild utbildning, grundläggande och gymnasial nivå. På sajten kan du hitta och dela med dig av goda exempel, intressanta utvecklingsarbeten, fiffiga lektionsidéer och annat som du som lärare kan ha nytta av i ditt arbete.

Har du något du vill publicera på webbplatsen? Hör av dig till vuxpedagog@stockholm.se