Vux 2.0

Vux 2.0 är ett kompetensutvecklingsprojekt som riktar sig till lärare och skolledare inom Vuxenutbildning egen regi i Stockholms stad.

Projektet finansieras via Europeiska Socialfonden, ESF och pågår 2018-2022. Under perioden har projektet bidragit med kompetensutveckling inom digitala verktyg och digital kompetens på såväl individ- som organisationsnivå för de 10 skolor som staden bedriver i egen regi. Målet med projektet är att höja den digitala kompetensen bland pedagogisk personal och att i förlängningen bidra till en mer flexibel och individualiserad undervisning.

Europeiska Socialfondens logotypProjektet består av projektledare Mikael Fallmo, projektkoordinator Marcus Meyer och utbildningsutvecklarna Moa Sabel och Nahal Hillerström.

Utvecklad och digitaliserad Vuxenutbildningen i kommunal regi, 2018-2022

Det av Europeiska Socialfonden delfinansierade projektet Vux 2.0 börjar närma sig projektavslut. Det innebär att fyra års strategiskt och operativt arbete med digitalisering av vuxenutbildningen i Stockholms stad kan sammanfattas. Det görs bland annat genom seminarier som ges under tre dagar i samband med SETT på Kistamässan 26-27-28 april.

Under fyra år har nio kommunala skolor inom vuxenutbildningen fått möjlighet att utveckla både sina organisationer och sina anställda med en högre digital kompetens för att skapa en mer tillgänglig, flexibel och individualiserad undervisning. Projektet har främst getts i form av utbildningspass för lärare och skolledare men man har även bidragit med utvecklat organisatoriskt stöd och verksamhetsutveckling samt under årens gång bidragit med expertis och efterfarenhet inom digitalisering.

I arbetet med att ta fram utbildningar har projektet även samarbetat med en mängd specialister inom sina områden, såsom Skolforskningsinstitutet, Specialpedagogiska skolmyndigheten och Tekniska Museet, Studieteamet och Digitala Lärresurser.

Vi har från 2018 arbetat med att höja motivationen, kunskaperna och förståelsen för vilka möjligheter digitala verktyg kan ge i undervisningen. Projektet har både arbetat med lärare som har bidragit till att leda utvecklingen men även arbetat med tvärorganisatoriska arbetsgrupper för att identifiera behoven i de olika verksamheterna. Projektet har letts av en projektledare samt stöttats av en projektkoordinator.

Slutrapport

Slutrapport för projekt Vux 2.0 (pdf)

SETT april 2022

Vux 2.0 avslutades med tre dagar av seminarier i samband med SETT-mässan 26-28 april. Lärare fick då hålla i seminarier, föra diskussioner, reflektera och lyfta lärdomar av de senaste årens utveckling. Vi kan konstatera att lärare och skolledare har kommit långt i sin digitala utveckling och vi är väldigt stolta, både hur seminarierna genomfördes och även av responsen på dem.

Seminarierna spelades in och du kan se dem här

Vinnare av Guldtrappan 2021

Vuxenutbildning Stockholms systematiska arbete med digital kompetens tilldelades kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2021. Det är en utmärkelse för skolhuvudmän som ligger i framkant när det gäller skolutveckling i en digital tid och Guldtrappan delas ut årligen till nominerade skolhuvudmän som arbetar framgångsrikt och långsiktigt utifrån styrdokumenten för elevers kunskaper, digitala kompetens och personliga utveckling.

Se en film om vårt arbete med digitalisering inom vuxenutbildningen:

Vux 2.0 – ESF och Stockholms stad digitaliserar vuxenutbildningen

Motivering till priset:
”Stockholms stads vuxenutbildning i egen regi arbetar sedan flera år systematiskt med att utveckla undervisningen och baserar sin nya handlingsplan både på vetenskap och erfarenhet bland annat dokumenterat genom utomstående utvärderingar. Genom såväl nära stöd både pedagogiskt och tekniskt, samt ett genomtänkt ekosystem har en organisation byggts som stödjer utvecklingen mot högre måluppfyllelse. Tillgång till digitala lärresurser säkras liksom andra verktyg såsom digitala prov. Flera initiativ ger lärare tillgång till stöd och erfarenhetsutbyte. Ett kraftfullt steg vidare för vuxenutbildningen.”

Blogg

Blogg – Vux 2.0 – Stockholms Stad

Filmer

Filmer om digitalisering inom vuxenutbildningen

Projektfakta

Projektet finansieras via Europeiska Socialfonden, ESF och pågår 2018-2022.

Tabell: Projektledare, projektperiod, finansiering och webbplatser
Projektnamn
Vux 2.0 (2017/00176)
Projektledare
Mikael Fallmo, e-post: mikael.fallmo@edu.stockholm.se, 08–508 49 159
Projektperiod 2017-12-15–2022-06-30
Finansiering 18 686 459 kr (75% finansierat av ESF)
Kontaktperson Marcus Meyer, marcus.meyer@edu.stockholm.se, 08–508 48 008
Webbplatser Vux 2.0-projektets blogg
Vux 2.0-projekt på ESF-rådets webbplats