Pilot: Kombinationsutbildning med praktik varje vecka

På en kombinationsutbildning lär sig eleverna svenska samtidigt som de läser en yrkesutbildning på gymnasienivå. I utbildningen ingår APL – Arbetsplatsförlagt lärande, vilket innebär att eleverna får praktisera sina kunskaper på en arbetsplats. I det här projektet får eleverna APL löpande varje vecka istället för att koncentrera det till vissa perioder. Syftet är att integrera teori och praktik ännu tydligare genom hela utbildningen.

Projektfakta

Tabell: Projektperiod, finansiering och kontaktperson
Projektnamn
Kombinationsutbildning med praktik varje vecka
Projektperiod Maj 2022 – juni 2024
Finansiering
Kontaktperson

 

 

Syfte och mål med projektet

Projektets mål är att utöka och integrera APL-perioderna ännu mer i utbildningen. Under yrkeskurserna kommer eleverna att vara på en arbetsplats två dagar i veckan, vilket gör att teori och praktik går hand i hand genom hela utbildningen. Det nya upplägget ska främja språkutvecklingen och stimulera elevernas motivation och lärande. Utbildningarna finns på Vuxenutbildning Järva och Campus Åsö.

Pilotprojekt i Stockholm inspireras av ”Yrkesutbildning med språkstöd i Göteborgsregionen” som drevs av vuxenutbildningen i Partille kommun mellan april 2020 och oktober 2021.

Rapport från Göteborgsregionen: Att styra, organisera och samarbeta för en integrerad lärsituation för eleverna, pdf, 1049 kB

Röster från projektet