Tillgängliga lärmiljöer

Med tillgänglig utbildning menar vi att lärmiljöerna i pedagogiska, fysiska och sociala perspektiv är tillgängliga och anpassade till alla elevers olika behov och förutsättningar.

Anna Saldéen Jonsson, avdelningschef Vuxenutbildning Stockholm, september 2023

 

Stöd till skolor i arbetet med tillgängliga lärmiljöer

Arbetsmarknadsförvaltningen erbjuder alla vuxenutbildningsskolor inom Stockholms stad processtöd, föreläsningar, workshops och olika former av handledning. Rektor eller chef är välkommen att kontakta oss för samarbete på organisations-, grupp- och individnivå. Tillsammans planerar vi innehåll och upplägg. Insatserna är alltid kostnadsfria.

Mejla till teamskolutveckling.vux@edu.stockholm.se  för frågor om vad vi kan hjälpa er skola med!