Ungdomar studerar på universitetsbibliotek.

Elevteamet

Individnära stöd för att fler ungdomar väljer och fullföljer komvuxstudier.

Elevteamet finns till för ungdomar som läst språkintroduktion, är folkbokförd i Stockholms stad och vill studera på komvux. Elevteamet träffar målgruppen i slutet av deras gymnasiestudier och vid samband med antagningen till komvux. Eleverna erbjuds vägledningssamtal och får stöd genom hela antagningsprocessen.

Du som lärare är välkommen om du har frågor kring en elev från målgruppen – hur vi tillsammans kan vi ta fram en plan för hur vi ska kunna stötta eleven genom sina komvuxstudier.

Stöd på modersmål och anpassad svenska

Vilket stöd erbjuder Elevteamet

Studiehandledarna handleder dig i studierna för att du ska få betyg och klara utbildningen. Studiehandledarna kan ge studiehandledning på flera språk.

Kuratorn erbjuder stöd om du behöver enskilda samtal om till exempel stress, sömnsvårigheter eller om du har frågor om din privatekonomi. Kuratorn kan också vara ett stöd till dig i kontakt med olika myndigheter.

Specialpedagogen stöttar dig som behöver extra stöd och anpassning i dina studier. Du kan till exempel få stöd till individuell studieteknik och digitala hjälpmedel.

Studie- och yrkesvägledaren (SYV) informerar om studier och arbete. Vid utbildningsstarten planerar SYV dina studier på komvux tillsammans med dig. Du kan också vända dig till SYV om du har frågor om studiemedel (CSN).

Vi som arbetar i Elevteamet talar

  • svenska
  • engelska
  • arabiska
  • persiska
  • dari
  • somaliska
  • turkiska
  • kurdiska

Kontakta elevteamet

E-post: elevteamet.komvux@edu.stockholm.se
Adress: Rosenlundsgatan 52, gatuplan

Vi som jobbar på Elevteamet

Alexandra Tvede-Jensen
Specialpedagog
Telefon: 08-508 491 13

Ayda Malik
Studiehandledare urdu
Telefon: 08-508 358 88

Barbro Bengtsson
Studie- och yrkesvägledare
Telefon: 08-508 870 49

Haleh Torabi
Utvecklingsledare
Telefon: 08-508 870 50

Helena Ekström
Studie- och yrkesvägledare
Telefon: 08-508 464 57

Jessica Tegemo
Kurator
Telefon: 08-508-464 59

Laila Abukar Mohamed
Studiehandledare somaliska
Telefon: 08-508 870 72

Laleh Jafarneiad
Kurator
Telefon: 08-508 870 51

Maryam Sajadi
Studiehandledare persiska-dari
Telefon: 08-508 359 73

Nesrin Nylund
Enhetschef
Telefon: 08-508 355 57

Orhan Altay
Studiehandledare turkiska-kurdiska
Telefon: 08-508 889 54

Vida Tadayon
Studiehandledare persiska-dari
Telefon: 08-508 889 56

 

Information om Elevteam Komvux för elever

På Vuxenutbildningens hemsida finns information som vänder sig direkt till elever.  Klicka på länken: Elevteamet