Nyheter

2022

Vuxenutbildning Stockholm erbjuder nu handledning för pedagoger inom kombinationsutbildningar. Ta chansen att få dela med dig av, och reflektera kring, ditt eget arbete och lära av andras erfarenheter.

Efter drygt två år avslutas projektet Utvecklingsplattform för kombinationsutbildningar den 15 september. Projektets syfte har varit att skapa gemensamma arbetssätt för att säkerställa kvalitet och likvärdighet inom och mellan skolor som erbjuder kombinationsutbildningar. Under projekttiden har handledning och kollegialt lärande varit fokus i utvecklingsarbetet för lärarna.

Vuxenutbildning Stockholm fortsätter detta arbete med erbjudande om fortbildning och stöd för lärare inom kombinationsutbildningar. Stödet kommer initialt att omfatta handledning för lärarpar, yrkeslärare + språklärare och omfattningen är vanligtvis 5–7 tillfällen per termin, med möjlighet till förlängning.

Handledningen erbjuder en trygg miljö för reflektion och erfarenhetsutbyte och utgår ifrån lärarnas utvecklingsbehov och utmaningar. Fokusområde bestämmer lärarna tillsammans med handledarna.

Andra stöd för utveckling startar successivt under hösten 2022 – våren 2023 och kommer att omfatta:

  • introduktionsutbildning för nya lärare och skolledare inom kombinationsutbildningar
  • praktiska lärarverkstäder
  • grupphandledning (två lärarpar i samma inriktning)
  • uppstart av kollegialt lärande på enskilda skolenheter
  • handledning för skolledare

Är ni intresserade av att delta i eller har frågor om insatserna så kontakta oss via: teamskolutveckling.vux@edu.stockholm.se

Alla insatser ska vara förankrade hos rektor.

Kombinationsutbildningar

Inom ramen för ESF-projektet Spången har en e-utbildning i digital studieteknik tagits fram.

Målgruppen för denna utbildning är elever som behöver verktyg för att klara gymnasiestudier. Genom att träna upp studieteknik kopplat till digitala verktyg får eleven mer ork och tid över till teoretisk inlärning. I e-utbildningen lär sig eleven hur hen kan läsa sin kursbok mer effektivt, använda Word och PowerPoint och lyckas med sina inlämningsuppgifter.

Utbildning är gjord så att eleven självständigt kan utföra den och till varje lektion finns det övningsuppgifter som man kan ta hjälp av. Elever som har mycket lite datavana kan behöva stöd för att komma i gång. Denna nya e-utbildning på stadens externa utbildningsplattform är tillgänglig för alla stockholmare och kan användas i grupp eller med enskilda elever.

Cecilia Brade kommer under hösten att hålla informationstillfällen på respektive egenregi skola och jobbtorg där hon kommer ut och presenterar e-utbildningen. Om du inte redan har blivit kontaktad, så hör gärna av dig till Cecilia Brade, cecilia.brade@edu.stockholm.se

Läs mer om e-utbildningen

Tipsa redaktionen

Har du tips på vad vi borde publicera på webbplatsen? Mejla redaktionen.
E-post: vuxpedagog@stockholm.se