Nyheter

22

nov

Nytt om undervisning!

Ta del av två inspirerande föreläsare från årets Lärkraft-konferens. Helena Wallberg berättar om hur hon ser på vikten av att möta eleverna där de är – i det de ska lära sig och att arbeta med differentierad undervisning. På samma tema berättar Maria Kempe Olsson om mötesmodellen Elevhälsomötet, en metod för att prata elevhälsa och om det som lyckas med hjälp av strukturerade samtal.

Differentierad undervisning och Elevhälsomötet

Läs också en reflektion av Petri Partanens föreläsning om tillgängliga lärmiljöer och elevhälsoarbete i vuxenutbildningen.

Elevhälsoarbete i vuxenutbildningen

Tipsa redaktionen

Har du tips på vad vi borde publicera på webbplatsen? Mejla redaktionen.
E-post: vuxpedagog@stockholm.se