Nyheter

11

nov

Ny rapport om kombinationsutbildningar

I april och maj 2022 intervjuades åtta skolledare som ansvarar för
en eller flera kombinationsutbildningar i Stockholms stad. Syftet
med intervjuerna var att få en större förståelse för hur skolledarna
vill utveckla kombinationsutbildningarna, samt vilket stöd de
efterlyser för att ta nästa steg. Denna rapport är en sammanfattning
av deras svar. Fredrik Harstad, Pedago Utbildning AB, på uppdrag av vuxenutbildning
Stockholms stad har genomfört och sammanställt intervjuerna.

Resultatet kan du läsa om  i  ”Rapport från behovsinventering med rektorer  på kombinationsutbildningar”

Den hittar du här: Publikationer och rapporter

Tipsa redaktionen

Har du tips på vad vi borde publicera på webbplatsen? Mejla redaktionen.
E-post: vuxpedagog@stockholm.se