Publikationer och rapporter

Fördjupa dina kunskaper genom publikationer och rapporter från bland andra Nationellt centrum för svenska som andraspråk.

Publikationer från Nationellt centrum för svenska som andraspråk

NC har ett uppdrag att sprida resultatet av det utvecklingsarbete man bedriver inom språk- och yrkesintegrerande didaktik. På sidan har de samlat material till stöd för vuxenutbildningen som arbetar med kombinationsutbildningar.

Publikationer från Nationellt centrum för svenska som andraspråk, NCs webbplats

Rapporter

Rapport från undersökningen om kombo i jobb (112 kB, pdf)

Undervisning inom kombinationsutbildningar, Skolverket (1015 kB, pdf)

Att styra, organisera och samarbeta för en integrerad lärsituation för eleverna (0,99 MB, pdf)

Undervisning inom kombinationsutbildningar (1,02 MB, pdf)

Rapport från behovsinventering med rektorer på kombinationsutbildningar (148 KB, pdf)