Nyheter

2022

25

nov

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, presenterar en rapport om rektors roll för det kollegiala lärandet. Rapporten utgår från en forskningscirkel som är genomförd i förskolan. Resultaten är dock väl värda att fundera över även i vuxenutbildningen.  Såhär skriver de på sin hemsida där du också kan ladda ner rapporten:

En rapport om vilka ledarhandlingar som är möjliggörande och hindrande i kompetensutvecklingsinsatser. Resultatet visar bland annat att det är viktigt att rektor äger och deltar i kompetensutvecklingen och att det är en fördel för utvecklingsarbetet om rektor har kunskap om redskap för kollegialt lärande.

Länk till SPSM:s hemsida: https://webbutiken.spsm.se/rektors-betydelse-for-kollegialt-larande/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=Skolverkets%20nyhetsbrev

22

nov

Nytt om undervisning!

Ta del av två inspirerande föreläsare från årets Lärkraft-konferens. Helena Wallberg berättar om hur hon ser på vikten av att möta eleverna där de är – i det de ska lära sig och att arbeta med differentierad undervisning. På samma tema berättar Maria Kempe Olsson om mötesmodellen Elevhälsomötet, en metod för att prata elevhälsa och om det som lyckas med hjälp av strukturerade samtal.

Differentierad undervisning och Elevhälsomötet

Läs också en reflektion av Petri Partanens föreläsning om tillgängliga lärmiljöer och elevhälsoarbete i vuxenutbildningen.

Elevhälsoarbete i vuxenutbildningen

11

nov

I april och maj 2022 intervjuades åtta skolledare som ansvarar för
en eller flera kombinationsutbildningar i Stockholms stad. Syftet
med intervjuerna var att få en större förståelse för hur skolledarna
vill utveckla kombinationsutbildningarna, samt vilket stöd de
efterlyser för att ta nästa steg. Denna rapport är en sammanfattning
av deras svar. Fredrik Harstad, Pedago Utbildning AB, på uppdrag av vuxenutbildning
Stockholms stad har genomfört och sammanställt intervjuerna.

Resultatet kan du läsa om  i  ”Rapport från behovsinventering med rektorer  på kombinationsutbildningar”

Den hittar du här: Publikationer och rapporter

Den 28 oktober samlades återigen lärare som undervisar på sfi studieväg 1 för en nätverksträff. Detta var den sjätte i ordningen. Läs mer om innehåll och vad deltagare tänkte efter träffen i inlägget HÄR. Alla tidigare referat finns som vanligt på samlingssidan för nätverket.

Tipsa redaktionen

Har du tips på vad vi borde publicera på webbplatsen? Mejla redaktionen.
E-post: vuxpedagog@stockholm.se