Nyheter

2022

30

aug

Under hösten startar Vuxenutbildning Stockholm Lärandeforum Språksatsningar, med fokus på språkutvecklande insatser för medarbetare inom förskola och äldreomsorg.

Vuxenutbildningens tre egen regi skolor Campus Åsö, Vux Järva och Söderort som alla har motsvarande uppdrag deltar i detta mötesforum för kollegialt lärande.

Lärandeforum syftar till att skapa samsyn om varför vi gör det vi gör och ska inspirera till innovativa arbetssätt både i lärargruppen och i deltagargruppen. Skolledare, lärare och medarbetare på förvaltningen träffas i detta Lärandeforum för att lyssna, dela med sig, lära tillsammans och av varandra.

Frågor?

Kontakta Leonora Lippig-Singewald
leonora.2.lippig-singewald@edu.stockholm.se

Från den 1 juli 2022 gäller ändringar i skollagen med nya bestämmelser för betygssättning. För komvux på gymnasial nivå och komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå gäller en ny princip för betygssättning från den 1 juli 2022. För komvux på grundläggande nivå, komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå och komvux i sfi som har en förenklad betygsskala med enbart ett godkänt betygssteg tillämpas inte den nya principen för betygssättning.

För samtliga skolformsdelar där det sätts betyg byter kunskapskrav namn till betygskriterier, men innehållet i kurs- och ämnesplaner är oförändrat. Helt nya betygskriterier formuleras för komvux på gymnasial nivå och komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå i samband med att Skolverket tar fram nya ämnesplaner i ämnesbetygsreformen 2025.Mer info, frågor- och svar samt nya allmänna råd:

Ändringar i hur betyg ska sättas och nya allmänna råd

Sätt er in i de nya allmänna råden om betyg och prövning

19

aug

I den senaste statistiken om komvux från Skolverket kan man läas att totalt 414 000 elever studerade på komvux under 2021. Det är en ökning med drygt 3 procent jämfört med 2020. Den största skolformsdelen på komvux är den på gymnasial nivå där totalt 260 000 elever studerade under året vilket är en ökning med 7 procent jämfört med 2020.

Elevantalet i komvux på grundläggande nivå minskade med 1 procent från 2020 och uppgick till 74 300 under 2021. Inom komvux i sfi var det 133 000 elever som studerade under 2021, en minskning med drygt 3 procent jämfört med 2020. Studieresultaten i komvux på grundläggande respektive gymnasial nivå under 2021 liknar resultaten för 2020.

https://www.skolverket.se/publikationsserier/beskrivande-statistik/2022/elever-och-studieresultat-i-kommunal-vuxenutbildning-2021

Tipsa redaktionen

Har du tips på vad vi borde publicera på webbplatsen? Mejla redaktionen.
E-post: vuxpedagog@stockholm.se