Nyheter

15

nov

Mer teoretisk än man kan tro

Frisörutbildningen

Frisörutbildningen är en yrkesförberedande kurs med mycket fokus på praktisk applicering. Under senaste tiden har färre och färre elever ansökt sig till yrkesförberedande utbildningar i gymnasiet. Resultatet av det är att många gymnasieskolor har stängt ner sina frisörlinjer. Därför är det fler och fler som söker sig till frisörutbildningarna  i vuxenutbildningen. Eleverna som ingår i utbildningen är då ofta mer målinriktade och kan vara väldigt ambitiösa, med stora drömmar. Pedagog vux besökte en av leverantörerna av vuxenutbildning i Stockholm för att höra lite om hur lärare och elever där tänker om sin utbildning.

Blandade grupper vanligt på vux

Utbildningen har ofta stora åldersskillnader inom klassen, då några har kanske just blivit klara med gymnasiet medan andra är pensionärer. Åldersskillnaden innebär ibland en del utmaningar under lektionerna då några inte har varit i skolan på länge och är ovana vid att plugga och skolmiljöns struktur. Den sociala aspekten av yrket kan också vara en utmaning för många. Som frisör krävs det mycket fokus på service och dialog för att få kunden så bekväm som möjligt och även för att få dem att återvända.

Lärarens roll

Som lärare måste man kunna förbereda elever till att jobba under press. Frisörer, till skillnad från andra hantverkare, utför sin konst direkt framför ögonen på sina kunder. Varje fel man gör kan märkas av kunden och alla fel som sker kommer då riktas mot frisören. Frisörutbildningen är mer teoretiskt än vad man kan tro. Även om yrket innebär i huvudsak hårklippning så måste man även utbilda eleverna i vilka produkter och strategier man ska använda för att få ett visst resultat. Elever som har förkunskaper i ämnen som matte, teknik eller arkitektur har visat en högre förmåga till att förstå teori och strategi. I vissa skolor får eleverna utföra sina kunskaper på riktiga människor i en salong i skolan. Dock har de flesta skolorna inte en sådan salong.

Intensivt och mycket ansvar

Frisörutbildningens prov kan vara lite annorlunda jämfört med andra utbildningar. Under dessa prov ska läraren försöka få eleverna att på ett kreativt och icke-förbestämt sätt visa sina förmågor, lösa problem och använda sig av avancerade tekniker. Eleverna anser att utbildningen är väldigt intensiv och kräver mycket eget ansvar. Att lära eleven att ta eget ansvar är väldigt viktigt då frisören ska kunna ta den ledande rollen under hårklippningen för att kunna se till att ge det bästa resultatet som går.

 

Text: Arbetsmarknadsförvaltningens höstlovsjobbare 2022

Tack till elever och lärare på Style Education för att ni ställde upp på intervju.

Tipsa redaktionen

Har du tips på vad vi borde publicera på webbplatsen? Mejla redaktionen.
E-post: vuxpedagog@stockholm.se