Nyheter

2023

En vecka före jul var det då dags för vår sjunde och sista nätverksträff inom utvecklingsområdet minne och lärande. En heldag gjorde att vi både kunde fylla på med ny kunskap och knyta ihop säcken genom att identifiera fokusområdets centrala budskap och de aspekter som vi behöver ta hänsyn till när vi organiserar för lärande. (mer…)

2022

19

dec

”Genom att ta tillvara elevers språkliga resurser kan man bidra till ökade möjligheter till lärande och därigenom stärka tillgången till utbildning också för de elever som inte har svenska som förstaspråk.” C Jonsson

(mer…)

Egen och kollektiv agens

Symposiet inleddes med ett samtal mellan Anna Kaya, Christina Hedman och Josefin Nilsson som alla arbetar vid Stockholms universitet. Utgångspunkten för samtalet var ett brev från grundskollärare Helena. Enligt brevet kände sig läraren mycket uppgiven inför sitt läraruppdrag och samtalet mynnade till slut ut i frågan om lärarens agens. Med agens menar vi det handlingsutrymme som vi uppfattar att vi har att själva påverka vår situation. Om vi fokuserar på det som ligger utanför vår kontroll är det lätt att uppfatta att vi har begränsad agens. Det kan i sin tur leda till en upplevelse av uppgivenhet. Om vi istället förhåller oss till de möjligheter till agens som vi får som förutsättning att agera kan vi istället känna handlingskraft.

(mer…)

Identity, Investment, and Storybooks Sweden for a Multilingual Future – föreläsning av Dr Bonny Norton

Dr. Bonny Norton är professor och Distinguished University Scholar in the Department och Language and Literarcy Education vidUniversity of British Columbia, Canada. Hon har i sin forskning framför allt fokus på identitet och andraspråksinlärning, digitalt historieberättande och öppna digitala lärresurser.

(mer…)