Nyheter

Visuella resurser i språkundervisning

Ett forskningsprojekt finansierat av Skolforskningsinstitutet om visuella resurser i språkundervisning inom sfi och anpassad utbildning. 

Syftet är att

i) tillsammans med lärare utveckla hur visuella resurser kan användas för att främja delaktighet i undervisningen och

ii) bidra med kunskap om lärares och vuxenstuderandes erfarenheter av visuella resurser i undervisning.

I projektet undersöks följande frågeställningar:

  1. Hur används visuella resurser inom undervisningen och vilka interaktionsmönster och delaktighetsaspekter möjliggörs genom dessa?
  2. Hur kan undervisning med visuella resurser utformas och utvecklas för att stimulera språkanvändning och delaktighet samt bidra till av ett andraspråk?
  3. Hur upplever elevernas användning av visuella resurser i undervisningen?
  4. Vilka förhållningssätt till användning av visuella resurser inom undervisningen uttrycks av lärarna och hur – om alls – förändras dessa under projektet?

Källa: Skolforskningsinstitutet

Tipsa redaktionen

Har du tips på vad vi borde publicera på webbplatsen? Mejla redaktionen.
E-post: vuxpedagog@stockholm.se