Nyheter

10

nov

Matematik i hybridundervisning

Hur kan man arbeta när eleverna deltar i undervisningen från olika platser. Läs mer om att undervisa genom digitala kanaler och ibland parallellt med klassrumsundervisning.

Hybridundervisning – en mötesplats för det digitala och det analoga

Niklas, matematiklärare, reflekterar över hybridundervisningens möjligheter för lärande.

Hybridundervisning skapar nya möjligheter för att möta elevernas olika behov. Med utgångspunkt i de utmaningar som uppstod under pandemin har han anpassat och utvecklat traditionell klassrums- och distansundervisning till hybridundervisning i matematik.

En viktig poäng med hybridundervisning är att elever har möjlighet att deltaga i klassrummet eller vara med via videolänk i realtid. Det finns två varianter av hybridundervisning: skärmhybrid, där läraren delar sin skärm med eleverna, och rumshybrid, där läraren delar rummet med de studerande. Jag har valt att arbeta med den senare av dessa två eftersom den ökar möjligheterna till engagemang, delaktighet och flexibilitet.

Min modell av rumshybridundervisning innebär att läraren och tavlan är i bild, filmade av en kamera på stativ. Vid behov av skärmdelning kan antingen duken dras ned så att projektorbilden kan visas där eller så kan en tillfällig växling ske från kamera till skärmdelning. De elever som är med hemifrån har sina mikrofoner aktiverade. Alla elever kan således höra varandra, se mig och tavlan samt, vid behov, se skärmduken. Vid helgruppsdiskussioner kan kameran på ett enkelt sätt vridas mot klassrumseleverna. Vid smågruppsdiskussioner kan eleverna hemma delas in i digitala rum, s.k. breakout rooms, och eleverna på plats kan placeras tillsammans i smågrupper.

Exempel från ett klassrum

Niklas visar hur både han och projektorbilden syns i kameran.

Niklas visar hur både han och projektorbilden syns i kameran.

Fördelar med denna modell är att

  • den skapar en rumskänsla med delaktighet och närvaro
  • lärarens minspel och kroppsspråk syns
  • det är möjligt att visa artefakter och göra demonstrationer.

En våg är en bra symbol för att förstå hur ekvationer fungerar.

En våg är en bra symbol för att förstå hur ekvationer fungerar.

Niklas Bremler arbetar som matematiklärare och lektor på Åsö vuxengymnasium i Stockholm. Hans intresseområden är främst läromedelsanalys och vuxendidaktik. Han är en av medförfattarna till modulen ”Vuxendidaktiska perspektiv på matematiklärande” i Lärportalen (Skolverket)

Tipsa redaktionen

Har du tips på vad vi borde publicera på webbplatsen? Mejla redaktionen.
E-post: vuxpedagog@stockholm.se