Nyheter

2022

Den 23 september höll vi vår femte nätverksträff för utvecklingsområdet minne och lärande. Vi hade inte planerat några nya aktioner under sommaren utan har i stället hållit i utvecklingsområdet på andra sätt till exempel genom att systematiskt arbeta med rörelseövningar och att berätta om vårt gemensamma arbete för nya kollegor.

(mer…)

Under sommaren hade ett gäng feriejobbande ungdomar sin arbetsplats på Arbetsmarknadsförvaltningen. De jobbade med en mängd olika uppdrag under sina tre veckor på förvaltningen. Vuxpedagog Stockholm skickade ut dem på intervjuuppdrag hos stadens IT-värdar för att ta reda på vad det är för jobb och varför de är viktiga för vuxenutbildningen. Här kommer deras berättelse.

(mer…)

I februari 2022 startade komboutbildningen för paketbilsförare på Stockholms Transport- och Fordonstekniska gymnasium för första gången. Nu planerar vi som bäst för andra omgången som startar 5 september. Vi vill dela med oss av våra erfarenheter av vad som blev bra och vad vi ska förändra till hösten.

Paketbilskursen riktar sig till elever på Sfi studieväg 2 med ett godkänt B- eller C-betyg. De ska också ha ett svenskt B-körkort för manuell växellåda. Kursen pågår i 16 veckor varav 3 veckor är APL på åkeri i Stockholmsregionen.

Vi är två lärare som undervisar tillsammans. Lars Wiezell har huvudansvar för allt fordons- , trafik- och servicerelaterat kursinnehåll. Thyra Brusewitz är legitimerad SVA-lärare och ansvarar för språkfokus i kursen. Att dela på ansvaret och att arbeta tätt tillsammans tror vi är förutsättningen för att ge deltagarna en bra och ändamålsenlig komboutbildning.

Handledning var ett bra stöd i starten

Redan innan kursstart fick vi förmånen att träffa Andrea Bengtsson och Tora Windahl för handledning. Mycket bra! De delade med sig av sina egna erfarenheter från att undervisa på kombo och gav oss många konkreta råd inför starten. Det vi genast tog fasta på var deras ”baklängesplanering”. Alltså att hela tiden planera utefter vad vi vill att eleverna ska ha med sig ut i arbetslivet och vad de ska uppnå för att klara kursen. Sedan backar vi därifrån. Vad ska de lära sig? Varför? Vad behöver vi då presentera, arbeta med, repetera samt bedöma? Hur ska bedömningen se ut så att den verkligen testar det vi vill veta och ger eleverna chans att visa vad de faktiskt kan?

(mer…)