Nyheter

2021

Slutredovisning av Arbetsförmedlingens och Skolverkets regeringsuppdrag angående förbättrat informationsutbyte mellan Arbetsförmedlingen och kommuner för att underlätta övergångar till studier i kommunal vuxenutbildning.

Uppdrag om förbättrat informationsutbyte mellan Arbetsförmedlingen och kommuner för att underlätta övergångar till studier, Skolverkets webbplats

18

nov

Språksatsning i förskolan

Järva

Satsningen på språkutvecklande insatser riktar sig till barnskötare och förskollärare i Spånga-Tensta och  Rinkeby-Kista förskoleverksamhet.

(mer…)

I denna promemoria redovisas tidigare elevers etablering på arbetsmarknaden och fortsatta studier efter att de avslutat sin utbildning i kommunal vuxenutbildning (komvux). Uppföljningen behandlar komvux på gymnasial och grundläggande nivå samt i svenska för invandrare (sfi).

Etableringen på arbetsmarknaden eller fortsatta studier år 2018 och 2019 efter avslutad kommunal vuxenutbildning, Skolverkets webbplats