Nyheter

2024

Vi har ställt två frågor till Ximena Nunez la Riera som arbetar som undersköterska på Farsta Norra Hemtjänst och som har deltagit i projektets vård- och språkintegrerade undervisning.

Ximena Nunez la Riera, undersköterska på Farsta Norra Hemtjänst

Hej Ximena, du har ju deltagit i projektet sedan november 2023, vad tar du med dig tillbaka till arbetet efter utbildningens slut?

Jag har genom projektet fått lära mig att se kedjereaktioner och förstå samband på ett fördjupat sätt. Jag har lärt mig hur saker och ting hänger ihop, vilket känns väldigt viktigt. Innan jag tog del av projektet kände jag till olika sjukdomstillstånd såsom Parkinsons sjukdom eller demens men tack vare lärarnas undervisning har jag fått en fördjupad kunskap.

Skulle du rekommendera andra medarbetare inom äldreomsorgen att ta del av projektet? 

Jag skulle rekommendera alla inom vården att ta del av projektet. Det har varit lärorikt, jag är glad att jag tackade ja till att vara med och ångrar det inte.

2023

Förra året beviljades Vuxenutbildning Söderort SIS-medel av Specialpedagogiska skolmyndigheten för att i ett projekt arbeta med att tillgängliggöra utbildningen för elever med läs- och skrivsvårigheter. Projektets idé bestod i att skolan med stöd av Studieteamet skulle ta fram en nulägesanalys och utvecklingsplan för arbetet framåt. (mer…)

2022

Höstens första lärandeforum för kombinationsutbildningar genomfördes den 21 oktober. Runt 60 personer från olika skolor och verksamheter hade samlats för att ta del av denna förmiddag modererad av Erik Mattson och Andrea Bengtsson från verksamhetsområde Kompetensförsörjning och utveckling. (mer…)

Vuxenutbildningen har en central plats för kompetensförsörjning och för livslångt lärande.De senaste årets distansundervisning har visat på möjligheter och utmaningar i undervisning och lärande, men forskningen om vuxenutbildning är begränsad. I Ifous FoU-program om didaktiska aspekter i vuxenutbildningens distansundervisning, som beräknas starta 2022, kan ni vara med och bidra till kunskapsutvecklingen inom detta viktiga område.

(mer…)