Nyheter

13

nov

Etableringen på arbetsmarknaden eller fortsatta studier år 2018 och 2019 efter avslutad kommunal vuxenutbildning

I denna promemoria redovisas tidigare elevers etablering på arbetsmarknaden och fortsatta studier efter att de avslutat sin utbildning i kommunal vuxenutbildning (komvux). Uppföljningen behandlar komvux på gymnasial och grundläggande nivå samt i svenska för invandrare (sfi).

Etableringen på arbetsmarknaden eller fortsatta studier år 2018 och 2019 efter avslutad kommunal vuxenutbildning, Skolverkets webbplats

Tipsa redaktionen

Har du tips på vad vi borde publicera på webbplatsen? Mejla redaktionen.
E-post: vuxpedagog@stockholm.se