Nyheter

2022

Fredagen den 8 april hade lärandeforum för första gången på länge ett möte i den fysiska verkligheten. Det blev en aktiv förmiddag på WTC med föredrag av Jenny Hostetter, projektledare från Region Göteborg som höll ett mycket uppskattat föredrag med efterföljande workshops för lärare, rektorer och andra som är inblandade i stadens kombinationsutbildningar. (mer…)

Fredagen den 18 februari samlades återigen lärarna från stadens olika kombinationsutbildningar för ett lärandeforum. Några av dem kom från Vuxenutbildning Järva som här delar med sig av sina reflektioner och tankar efter träffen. (mer…)

Den 18 mars var det dags för nätverksträff nummer två för året. Fokusområde är även den här gången Minnet och lärandet och idag är det Sophie, lärare på Hermods Kista som delar med sig av sina tankar om träffen. (mer…)