Nyheter

28

mar

Rapport från Lärandeforum 18 februari 2022

Fredagen den 18 februari samlades återigen lärarna från stadens olika kombinationsutbildningar för ett lärandeforum. Några av dem kom från Vuxenutbildning Järva som här delar med sig av sina reflektioner och tankar efter träffen.

Idag var det dags för en ny träff med nätverket för kombo-lärare och temat var bedömning. Träffen började med att lärarna som arbetar med kock-utbildningen på Stockholms hotell- och restaurangskola (SHR) vid Globen gjorde en presentation om hur de arbetar med bedömning. Det fanns många spännande saker som vi tar med oss tillbaka till vår skola.

De visade till exempel hur de på ett strukturerat sätt arbetar med bedömning, exempelvis genom användning av bedömningsmallar. Ett annat exempel var arbetet med att ge eleverna olika ”börjor” när de ska skriva utvärderingar av kurser eller moment. En ”börja” är en start på en mening som eleven fortsätter att fylla i slutet på i utvärderingen. Lärarna berättade att de tidigare hade tyckt att elevernas utvärderingar blev alltför torftiga och inte gavt så mycket relevant återkoppling men med det här arbetssättet underlättar det för elever att uttrycka sina åsikter på ett bättre sätt. Det är något som vi tänker att vi ska ta efter och pröva hos oss.

Lärarna satte också upp Veckans mål och det tydliggjorde vad som skulle uppnås genom undervisningen under en viss period, till exempel under en vecka.

Praktiska övningar för språkutveckling

Under pandemin har vi verkligen saknat att kunna genomföra praktiska övningar med våra elever men det hoppas vi att vi ska kunna återuppta under nästa kombostart. Lärarna från restaurangskolan visade exempel på hur de arbetar med bilder från verksamheten som eleverna pratar och skriver om. De visade en bild på en rörig diskbänk och en annan bild där redskap och byttor var undanplockade. Vi tänker att vi enkelt kan överföra den övningen till Kombo Barn och fritid med till exempel en bild på ett rörigt lekrum och en bild där leksakerna är undanplockade. Utifrån bilderna kan eleverna beskriva rummen och diskutera vad man kan säga till barnen för att få ett lekrum i ordning. Det blir en jättebra övning i att formulera instruktioner och en tydlig koppling till yrkesspråket samtidigt som eleven tränar på de rent språkliga målen som finns i sfi-kursplanen.

Funktionellt språk och yrkesspråk

Just det funktionella språket var något som lärarna från SHR pratade en hel del om. Med begreppet menade de det språk som eleven behöver för att bli anställningsbar och för att fungera socialt. Det var mycket intressant att höra hur de resonerar om anställningsbarhet och hur man kan kombinera kursmålen med sociala mål och även träna eleverna i att passa in på en arbetsplats.  Med utgångspunkt i frågorna När? Hur? Vad och Varför? diskuterade de fram vilket språk som är funktionellt i vilket sammanhang samt hur språkutvecklingen kan dokumenteras.

Lärandeforumsträffen innehöll också gruppdiskussioner. Den här gången diskuterades bland annat hur man kan jobba med teoretiska begrepp i utbildningen och svårigheten med att få eleverna att förstå och kunna använda begreppen på olika sätt. Exempel på sådana begrepp var tillgänglighet, förhållningssätt och affektivt bemötande. Vi önskar att vi skulle kunna vara mer praktiska i det här arbetet. Vi skulle kunna använda egna erfarenheter eller visa filmer som illustrerar begreppet.

Det här tar vi med oss från dagens Lärandeforum

  • Att återanvända material kan vara bra för eleverna. Då har de mycket förförståelse och kan ta till sig kunskaper på flera plan. Det kan också vara som repetition som är viktigt för våra elever.
  • Man kan använda sig av en berättande text för att sedan be eleverna skriva en instruktion eller ett veckobrev eller kanske göra en veckoplanering utifrån texten.
  • Bedömningen sker löpande under processens gång. Inspirerande att de hela tiden tydliggör för eleverna vad och hur lärarna bedömer och även ger eleverna exempel på prestationer som bedömts som bra respektive mindre bra. Lärarna visar också eleverna sina bedömningsformulär.

Under förmiddagen fick vi syn på att vi redan nu gör mycket bra när det gäller bedömning. Vi har nog inte ännu satt ord på det, men vi gör mycket av det som presenterades och det tar vi med oss.

En sak vi använder för lärande och bedömning är Teams-chatten. Där kommunicerar vi lärare med eleverna som går kursen. Genom att interagera i chatten mellan och under lektioner får vi möjlighet att  göra en kontinuerlig bedömning och får en bra dokumentation. Det blir små microuppgifter som sparas och dit vi kan gå tillbaka och följa eleverna progression.

//Kombo-lärarna på Vuxenutbildning Järva

Tipsa redaktionen

Har du tips på vad vi borde publicera på webbplatsen? Mejla redaktionen.
E-post: vuxpedagog@stockholm.se