Nyheter

21

apr

Rapport från Lärandeforum med Jenny Hostetter den 8 april

Fredagen den 8 april hade lärandeforum för första gången på länge ett möte i den fysiska verkligheten. Det blev en aktiv förmiddag på WTC med föredrag av Jenny Hostetter, projektledare från Region Göteborg som höll ett mycket uppskattat föredrag med efterföljande workshops för lärare, rektorer och andra som är inblandade i stadens kombinationsutbildningar.

Jenny berättade om projektet ”Piloten i Partille”, som under 2020-2021 genomfördes i samarbete med den regionala barnskötarutbildningen med språkstöd i Partille kommun.

Syftet med projektet var att ha större fokus på yrkesämnena som bärande och språket som stödjande och en nära samverkan mellan skola och APL så att elever med annat modersmål än svenska kan lyckas att utveckla både de yrkeskunskaper och språkfärdigheter som krävs på en arbetsplats.

Rapporten: Att styra, organisera och samarbeta för en integrerad lärsituation för eleverna (pdf, 1049 kB, öppnas i nytt fönster)

Pilotutbildningar inom egenregin i höst

Järva vuxenutbildning, och eventuellt även Åsö vuxengymnasium, har inspirerats och kommer i höst att ha någon av kombinationsutbildningarna som pilotprojekt med syfte att integrera APL-perioderna i undervisningen bland annat genom ett nytt upplägg där APL-dagarna sprids under hela utbildningen i stället för i perioder.

Tipsa redaktionen

Har du tips på vad vi borde publicera på webbplatsen? Mejla redaktionen.
E-post: vuxpedagog@stockholm.se