Nyheter

22

mar

Positiva erfarenheter från kompetensutvecklingsprojekt inom äldreomsorgen

Vi har ställt två frågor till Ximena Nunez la Riera som arbetar som undersköterska på Farsta Norra Hemtjänst och som har deltagit i projektets vård- och språkintegrerade undervisning.

Ximena Nunez la Riera, undersköterska på Farsta Norra Hemtjänst

Hej Ximena, du har ju deltagit i projektet sedan november 2023, vad tar du med dig tillbaka till arbetet efter utbildningens slut?

Jag har genom projektet fått lära mig att se kedjereaktioner och förstå samband på ett fördjupat sätt. Jag har lärt mig hur saker och ting hänger ihop, vilket känns väldigt viktigt. Innan jag tog del av projektet kände jag till olika sjukdomstillstånd såsom Parkinsons sjukdom eller demens men tack vare lärarnas undervisning har jag fått en fördjupad kunskap.

Skulle du rekommendera andra medarbetare inom äldreomsorgen att ta del av projektet? 

Jag skulle rekommendera alla inom vården att ta del av projektet. Det har varit lärorikt, jag är glad att jag tackade ja till att vara med och ångrar det inte.

Tipsa redaktionen

Har du tips på vad vi borde publicera på webbplatsen? Mejla redaktionen.
E-post: vuxpedagog@stockholm.se