Nyheter

26

okt

Rapport från Lärandeforum den 21 oktober 2022

Höstens första lärandeforum för kombinationsutbildningar genomfördes den 21 oktober. Runt 60 personer från olika skolor och verksamheter hade samlats för att ta del av denna förmiddag modererad av Erik Mattson och Andrea Bengtsson från verksamhetsområde Kompetensförsörjning och utveckling.

Dagen inleddes med en återkoppling till det stora lärandeforumet, Open space, som arrangerades i våras. Där deltog många lärare och andra med olika funktioner i staden, alla med koppling till kombinationsutbildningar. Många av de frågor och utmaningar som lyftes under Open space har man jobbat med på olika håll i staden och resultatet av det arbetet fick vi nu ta del av.

Anna Sundin från verksamhetsområde Kvalitet och uppföljning berättade om förslaget till ny fördelning av sfi-timmar och progressionsuppföljning för kombo-eleverna, en fråga som engagerat många. Arbetet med att uppdatera riktlinjerna för utbildningarna pågår och mallar för uppföljning av elevernas samlade progression ska tas fram.

Från antagningsenheten presenterade Therese Tryggvason Sundin förändringsprocesserna där de har gjort en mer differentierad antagning och skapat nya rutiner för uppföljning av eleverna. De siktar på en utökad samverkan med både skolor och branscher framöver.

Elisabeth ”Lotta” Andersson, kontaktrektor för Vård och omsorg, pratade om de ökade språkkraven inom vården och vad det innebär att undersköterska blir en skyddad yrkestitel. Vad detta kommer innebära för kombinationsutbildningen till undersköterska är ännu inte helt klart.

Från elevteamet berättade Nesrin Nylund och Haleh Torabi hur de arbetar och vilket stöd elever har möjlighet att få av elevteamet. Elevteamet ger studiehandledning till elever som studerar sfi, kombinationsutbildningar och orienteringskurser.

Efter fika och mingel presenterade Erik förvaltningens organisation och mer specifikt verksamhetsområdet Kompetensförsörjning och utveckling som arbetar med skol- och kompetensutveckling inom vuxenutbildningen. Det stöd som idag erbjuds till kombolärarna rör sig kring handledning, kollegialt lärande och lärandeforum. Efter jul kommer en fortbildningskurs för kombolärare att erbjudas.

Under dagens sista programpunkt fick vi en sammanfattning av Karin Sandwalls rapport ”Undervisning inom kombinationsutbildningar”.

”Undervisning inom kombinationsutbildningar”

Andrea Bengtsson, handledare och verksamhetsutvecklare, berättade om skillnaden mellan integrerad och kombinerad utbildning och om vikten av att som lärare anpassa undervisningen utifrån förståelsen att det finns ett ”glapp” mellan andraspråkselevernas språknivå och yrkesutbildningens nivå, så som den avspeglas i läromedel och ämnesplaner.

Nästa lärandeforum Kombo blir den 2 december. Välkomna med tips och förfrågningar till teamskolutveckling.vux@edu.stockholm.se

Tipsa redaktionen

Har du tips på vad vi borde publicera på webbplatsen? Mejla redaktionen.
E-post: vuxpedagog@stockholm.se