Nyheter

2022

19

dec

”Genom att ta tillvara elevers språkliga resurser kan man bidra till ökade möjligheter till lärande och därigenom stärka tillgången till utbildning också för de elever som inte har svenska som förstaspråk.” C Jonsson

(mer…)

Egen och kollektiv agens

Symposiet inleddes med ett samtal mellan Anna Kaya, Christina Hedman och Josefin Nilsson som alla arbetar vid Stockholms universitet. Utgångspunkten för samtalet var ett brev från grundskollärare Helena. Enligt brevet kände sig läraren mycket uppgiven inför sitt läraruppdrag och samtalet mynnade till slut ut i frågan om lärarens agens. Med agens menar vi det handlingsutrymme som vi uppfattar att vi har att själva påverka vår situation. Om vi fokuserar på det som ligger utanför vår kontroll är det lätt att uppfatta att vi har begränsad agens. Det kan i sin tur leda till en upplevelse av uppgivenhet. Om vi istället förhåller oss till de möjligheter till agens som vi får som förutsättning att agera kan vi istället känna handlingskraft.

(mer…)

Identity, Investment, and Storybooks Sweden for a Multilingual Future – föreläsning av Dr Bonny Norton

Dr. Bonny Norton är professor och Distinguished University Scholar in the Department och Language and Literarcy Education vidUniversity of British Columbia, Canada. Hon har i sin forskning framför allt fokus på identitet och andraspråksinlärning, digitalt historieberättande och öppna digitala lärresurser.

(mer…)

”Du måste kliva in med hela dig själv i undervisningen!”

 Under symposium 2022 hade Stockholms stad förmånen att få hålla en föreläsning om arbetet med utbildningspaketet sfi med förberedande grund. Utbildningen består av ämnesintegrerad språkundervisning för de allra mest kortutbildade inom sfi. I staden är det elever på kurs 1A och 1B vid tre skolor i Stockholms stad som går utbildningen. På ABF Stockholms enhet i Liljeholmen jobbar Tina och Fredrik. Det var de som höll föreläsningen för cirka 900 åhörare under konferensen.

(mer…)