Nyheter

19

dec

Bedöma utifrån styrkor ger mer

”Genom att ta tillvara elevers språkliga resurser kan man bidra till ökade möjligheter till lärande och därigenom stärka tillgången till utbildning också för de elever som inte har svenska som förstaspråk.” C Jonsson

Carla Jonsson, professor i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet, diskuterar möjligheter att använda flera språk i undervisningen. Att bedöma elever utifrån styrkor ger mer än att mäta brister. I sin föreläsning Med flerspråkighet som utgångspunkt i ett kritiskt perspektiv presenterar hon egen och andras forskning inom området flerspråkighet.

Språkliga normer påverkar lärandet

Jonsson nämner att språkliga normer påverkar  lärande, identitetsutveckling och självkänsla. Vilka språk har fått användas i barndomen och vilka får användas idag? Hon presenterar olika begrepp, som:

Transspråkande – användningen av en talares hela språkliga repertoar

Flerspråkighet – när flera språk används i vardagen

Språklig repertoar – olika språkliga resurser som en person har tillgång till

Carla Jonsson lyfter många frågor i sitt material och några kan kanske komma till användning som diskussionsunderlag i lärarkollegiet:

  • Hur kan elever använda sina olika språk? Hur kan skolan arbeta för att få tag på elevernas kunskaper?
  • Vad tillför olika språk i exempelvis arbetet med dikter?
  • Behöver allt som lärare och elever säger i samband med undervisning vara språkligt korrekt?
  • Kan skolan skapa mer utrymme för mer gränsöverskridande och integrerad språkanvändning?

Synen på språk, kommunikation, flerspråkighet och flerspråkig kompentens skiljer sig säkert om man börjar fundera tillsammans. Efter studietiden väntar arbetslivet för många. Skiljer sig synen på språk och kommunikation även mellan utbildning respektive arbetsliv…?

 

För mer information om föreläsaren hänvisas till Umeå universitet Presentation Carla Jonsson eller föreläsarens egen hemsida www.carlajonsson.com

 

Reflektioner av Karin Arnesén, specialpedagog, Studieteamet

 

Tipsa redaktionen

Har du tips på vad vi borde publicera på webbplatsen? Mejla redaktionen.
E-post: vuxpedagog@stockholm.se