Nyheter

15

dec

Symposieföreläsning om sfi med förberedande grund i Stockholm

”Du måste kliva in med hela dig själv i undervisningen!”

 Under symposium 2022 hade Stockholms stad förmånen att få hålla en föreläsning om arbetet med utbildningspaketet sfi med förberedande grund. Utbildningen består av ämnesintegrerad språkundervisning för de allra mest kortutbildade inom sfi. I staden är det elever på kurs 1A och 1B vid tre skolor i Stockholms stad som går utbildningen. På ABF Stockholms enhet i Liljeholmen jobbar Tina och Fredrik. Det var de som höll föreläsningen för cirka 900 åhörare under konferensen.

Att undervisa på kurserna 1A och 1B innebär att du måste kliva in med hela dig själv som lärare i lektionen. Du måste vara aktiv och engagerad annars når du inte fram, säger Tina. Hon menar att läraren behöver en stor portion tålamod också , inte för att det är jobbigt utan för att det här är elever som i många fall inte är så vana vid skolmiljön och vid att studera, det tar tid. Fredrik håller med. Våra elever är i en kontext som de inte är vana vid, att sitta i ett klassrum kan vara väldigt abstrakt. Det måste man komma ihåg när man undervisar på den här nivån, säger han.

Föreläsningen innehöll både teorier och praktiska exempel

Utbildningspaketet sfi med förberedande grund ges sedan några år tillbaka på studieväg 1 i Stockholms stad. I början av året fick lärarna i nätverket för lärare på studieväg 1 frågan om de ville presentera sitt arbete genom en föreläsning. Forumet för föreläsningen var det kommande symposiet som arrangeras av Nationellt centrum för svenska som andraspråk vart tredje år. Nätverket var inte sent att haka på och under våren påbörjade gruppen ett intensivt arbete för att förbereda en presentation av det arbete som pågår i staden. Det var ingen lätt uppgift att komprimera allt det vi gör till en kort presentation, säger Tina, det finns så mycket roligt att berätta att det är svårt att välja!

Fredrik och Tina delade upp innehållet mellan sig där Fredrik inledde med den mer teoretiska biten. Jag var rädd att de skulle tycka det var tråkigt med all teori men vi tyckte det var viktigt att visa att vi baserar arbetet på forskning och de pedagogiska modeller som finns, säger Fredrik. Det finns en tydlig förankring och grund i styrdokumenten och i olika metoder för det här sättet att arbeta och det ville vi att åhörarna skulle förstå.

Tina berättade under föreläsningen hur de planerar och genomför undervisningen med utgångspunkt i bland annat Jim Cummins fyrfältare. Även annan forskning som nätverket läst under året ligger till grund för de aktiviteter som vi sedan genomför på lektionerna. Till exempel har vi pratat mycket om minnet och hur hälsa och rörelse hjälper lärandet. Det har varit användbart i undervisningen, tycker de båda två.

Studiebesök ger något att hänga upp språket på

Tina berättade om hur hon ofta tar med sig eleverna ut utanför skolan på olika studiebesök och utflykter. Eleverna säger att vi ska ”promenera” men det är så mycket mer. Längs vägen läser vi skyltar, pratar med människor, övar på att fråga om vägen och att ta in miljön med flera olika sinnen. Man behöver något att hänga upp språket på, en känsla eller en doft till exempel, säger Tina. Det är nödvändigt för läraren att vara praktisk och konkret i sin undervisning, det är de båda överens om.

Under presentationen visade de också flera exempel på hur teorin kan omsättas i praktik. Det behöver inte vara så avancerat, säger Tina. Man får utgå från det man har, det kan räcka långt att gå runt huset, ta en buss till en annan stadsdel eller stanna till i parken bredvid skolan, överallt finns mycket att uppleva, känna och prata om.

Sfi med förberedande grund arbetar utifrån ett årshjul med ett antal teman. Varje tema är 7 veckor och inleds med en kartläggningsfas.

 

Det här ville vi att åhörarna skulle ta med sig från föreläsningen

Vi ville förmedla en insikt om de speciella pedagogiska krav som gäller för att nå den här målgruppen, säger Fredrik. Det finns många olika sätt att få eleverna intresserade av att studera, lära och ta till sig undervisningen och vi ville visa att det är möjligt.

Vår förhoppning är att föreläsningen gav mersmak, att fler känner sig sugna på att jobba med den här elevgruppen. Det var viktigt för oss att visa den glädje som vi känner när vi är på jobbet och hur givande det är, säger Tina. Många tycker att det verkar svårt att jobba med studieväg 1. Man vet inte riktigt var ska man börja och hur man gör när man inte har något gemensamt språk eller när eleverna inte kan läsa. Men det är bara att köra, det löser sig, avslutar hon.

Responsen efter föreläsningen var bra. Tina och Fredrik fick många frågor i chatten och många tyckte att det hade varit intressant och givande. De har efter föreläsningen fått möjlighet att visa även de närmsta kollegorna som undervisar på andra kurser och studievägar vad de jobbar med till vardags. Det har varit uppskattat både av Tina och Fredrik och av kollegorna.

Utvecklingsområden för sfi med förberedande grund

Jag vill arbeta med att systematisera hur vi använder bilder i undervisningen, säger Fredrik. Han lyfter också den forskning som görs inom andra områden än pedagogik, till exempel kognitionsvetenskap och lingvistik. Det borde gå att koppla ihop den med sfi-undervisningen i större utsträckning, menar han. På så sätt skulle man kunna få fram nya pedagogiska modeller som nyttjar all den kunskap som finns. Vygotskij i all ära, men boken är snart hundra år. Det finns mycket nytt som vi skulle kunna dra nytta av, avslutar Fredrik.

 

Tack till Tina och Fredrik för att ni delade med er av erfarenheterna!

 

tina.stoor@abf.se    fredrik.ilberg@abf.se

Tipsa redaktionen

Har du tips på vad vi borde publicera på webbplatsen? Mejla redaktionen.
E-post: vuxpedagog@stockholm.se