Nyheter

2021

8

dec

Språksatsningen ska bidra till att stärka medarbetares språkanvändning i sin yrkesroll. Satsningen jobbar med att utveckla metoder och arbetssätt för att på mest effektiva sätt jobba med yrkesspråket så verksamhetsnära som möjligt. (mer…)

18

nov

Språksatsning i förskolan

Järva

Satsningen på språkutvecklande insatser riktar sig till barnskötare och förskollärare i Spånga-Tensta och  Rinkeby-Kista förskoleverksamhet.

(mer…)

En didaktisk modell

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) har utarbetat en didaktisk modell för undervisning av integrerad språk- och yrkesutbildning. Arbetet påbörjades inom ramen för det så kallade YFI-projektet i Stockholms stad. I denna rapport beskrivs en didaktisk modell för samarbete mellan andraspråkslärare och yrkeslärare. (mer…)