Nyheter

2023

24

nov

Elever på studieväg 1 inom sfi har mycket kort eller ingen skolbakgrund från hemlandet och kan oftast inte läsa eller skriva på sitt modersmål. Vilka kompetenser är extra viktiga att lärarna har och på vilket sätt kan kartläggning och individanpassning hjälpa eleven att lyckas?

Vid nätverksträffen 20 oktober 2023 som handlade om elevcentrerad och differentierad undervisning – flerspråkighet som resurs föreläste fil. dr. Åsa Wedin om vilka kunskaper lärare som undervisar i tidig språkutveckling bör ha. För att få veta mer har vi ställt några kompletterande frågor till Åsa. Vi har även pratat med Elisabeth Mörnerud, rektor för sfi på Hyllie Park folkhögskola i Malmö, som har lång erfarenhet av litteracitetsutveckling och undervisning på studieväg 1 inom sfi.

(mer…)

Förra året beviljades Vuxenutbildning Söderort SIS-medel av Specialpedagogiska skolmyndigheten för att i ett projekt arbeta med att tillgängliggöra utbildningen för elever med läs- och skrivsvårigheter. Projektets idé bestod i att skolan med stöd av Studieteamet skulle ta fram en nulägesanalys och utvecklingsplan för arbetet framåt. (mer…)

2022

I februari 2022 startade komboutbildningen för paketbilsförare på Stockholms Transport- och Fordonstekniska gymnasium för första gången. Nu planerar vi som bäst för andra omgången som startar 5 september. Vi vill dela med oss av våra erfarenheter av vad som blev bra och vad vi ska förändra till hösten.

Paketbilskursen riktar sig till elever på Sfi studieväg 2 med ett godkänt B- eller C-betyg. De ska också ha ett svenskt B-körkort för manuell växellåda. Kursen pågår i 16 veckor varav 3 veckor är APL på åkeri i Stockholmsregionen.

Vi är två lärare som undervisar tillsammans. Lars Wiezell har huvudansvar för allt fordons- , trafik- och servicerelaterat kursinnehåll. Thyra Brusewitz är legitimerad SVA-lärare och ansvarar för språkfokus i kursen. Att dela på ansvaret och att arbeta tätt tillsammans tror vi är förutsättningen för att ge deltagarna en bra och ändamålsenlig komboutbildning.

Handledning var ett bra stöd i starten

Redan innan kursstart fick vi förmånen att träffa Andrea Bengtsson och Tora Windahl för handledning. Mycket bra! De delade med sig av sina egna erfarenheter från att undervisa på kombo och gav oss många konkreta råd inför starten. Det vi genast tog fasta på var deras ”baklängesplanering”. Alltså att hela tiden planera utefter vad vi vill att eleverna ska ha med sig ut i arbetslivet och vad de ska uppnå för att klara kursen. Sedan backar vi därifrån. Vad ska de lära sig? Varför? Vad behöver vi då presentera, arbeta med, repetera samt bedöma? Hur ska bedömningen se ut så att den verkligen testar det vi vill veta och ger eleverna chans att visa vad de faktiskt kan?

(mer…)