Nyheter

1

sep

Yrkesutbildning för invandrare – ett didaktiskt utvecklingsprojekt

En didaktisk modell

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) har utarbetat en didaktisk modell för undervisning av integrerad språk- och yrkesutbildning. Arbetet påbörjades inom ramen för det så kallade YFI-projektet i Stockholms stad. I denna rapport beskrivs en didaktisk modell för samarbete mellan andraspråkslärare och yrkeslärare.

YFI-projektet (yrkesutbildning för invandrare) syftade till att integrera sfi kurs B, C och D med yrkesutbildningar för nyanlända och projektet drevs inom tre inriktningar; bygg och anläggning, hotell- och restaurang och undersköterskeutbildning. Projektet genomfördes i samverkan mellan vuxenutbildningen och yrkesgymnasier i Stockholms stad.

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) genom Malin Dahlström och Lisa Gannå har inom ramen för YFI sedan 2015 arbetat med att utveckla en didaktisk modell för integrering av yrkesundervisning och sfi och svenska som andraspråk. Modellen har arbetats fram i nära samarbete med lärare inom YFI-projektet. Slutrapporten som beskriver NCs didaktiska modell är multimodal och innehåller korta filmer från undervisning och intervjuer med deltagare inom projektet.

Mer om projektet

Yrkesutbildning för invandrare – ett didaktiskt utvecklingsprojekt, Stockholms universitets webbplats

NC-podden

Lyssna gärna på NC-podden Språk och yrke där NC-medarbetarna Malin Dahlström och Lisa Gannå beskriver arbetet med att pröva ut och utveckla denna didaktiska modell i praktiken. Podden spelades främst in under hösten 2018 då NC-medarbetare arbetade deltid som sfi-lärare på en undersköterskeutbildning med integrerad sfi för elever på studieväg 2.

NC-podden, avsnitt 10, Sound clouds webbplats

Tipsa redaktionen

Har du tips på vad vi borde publicera på webbplatsen? Mejla redaktionen.
E-post: vuxpedagog@stockholm.se