Nyheter

5

sep

Trafik och sva – kombo paketbilsförare redo för start 2

I februari 2022 startade komboutbildningen för paketbilsförare på Stockholms Transport- och Fordonstekniska gymnasium för första gången. Nu planerar vi som bäst för andra omgången som startar 5 september. Vi vill dela med oss av våra erfarenheter av vad som blev bra och vad vi ska förändra till hösten.

Paketbilskursen riktar sig till elever på Sfi studieväg 2 med ett godkänt B- eller C-betyg. De ska också ha ett svenskt B-körkort för manuell växellåda. Kursen pågår i 16 veckor varav 3 veckor är APL på åkeri i Stockholmsregionen.

Vi är två lärare som undervisar tillsammans. Lars Wiezell har huvudansvar för allt fordons- , trafik- och servicerelaterat kursinnehåll. Thyra Brusewitz är legitimerad SVA-lärare och ansvarar för språkfokus i kursen. Att dela på ansvaret och att arbeta tätt tillsammans tror vi är förutsättningen för att ge deltagarna en bra och ändamålsenlig komboutbildning.

Handledning var ett bra stöd i starten

Redan innan kursstart fick vi förmånen att träffa Andrea Bengtsson och Tora Windahl för handledning. Mycket bra! De delade med sig av sina egna erfarenheter från att undervisa på kombo och gav oss många konkreta råd inför starten. Det vi genast tog fasta på var deras ”baklängesplanering”. Alltså att hela tiden planera utefter vad vi vill att eleverna ska ha med sig ut i arbetslivet och vad de ska uppnå för att klara kursen. Sedan backar vi därifrån. Vad ska de lära sig? Varför? Vad behöver vi då presentera, arbeta med, repetera samt bedöma? Hur ska bedömningen se ut så att den verkligen testar det vi vill veta och ger eleverna chans att visa vad de faktiskt kan?

Kombo Paketbil pågår som sagt i 16 veckor. De första tre veckorna är en orienteringskurs på 50 p som inte betygsätts. Dessa veckor använder vi som en kombination av att kartlägga eleverna och att ”göra reklam” för resten av kursen. Vi presenterar de flesta delmoment i kurserna men går inte så mycket på djupet. Detta ger eleverna en förförståelse som de och vi har nytta av när vi återkommer till momentet igen lite senare. Efter orienteringskursen har vi ganska bra uppfattning om vad var och en av eleverna kan och behöver. Vi vet även hur de kör personbil och vad som kan tänkas bli en utmaning när det är dags att sätta sig i en lätt lastbil.

Innehållet skapat av branschen

Kursinnehållet i Kombo Paketbil har valts ut av en referensgrupp bestående av trafiklärare med god insyn i transportbranschen samt rektorer. Delvis kommer upplägget från erfarenheter från en tidigare paketbilskurs som gavs för några år sedan. Vi upplever innehållet i kursen som både relevant och verklighetsanpassat.

I våras gjorde vi en fast planering vecka för vecka redan innan eleverna startade. Detta kommer vi göra igen för att vara säkra på att få in alla moment utan stress. Dock vet vi nu att en god planering är bra men att kunna improvisera och lämna planen är också bra. I covid-tider blir det inte alltid som man har tänkt.

Läroböcker om trafik som används på utbildningen.

Lärdomar från omgång 1

I höst kommer vi att lägga in fler lektioner per vecka som är mer ”reguljär SFI”. Vi var nog lite för angelägna om att ge deltagarna 100% trafikrelaterat innehåll. Både på Sfi C- och D-nivå behövs fortfarande mycket jobb med de grundläggande språkliga strukturerna. Allt vi gör i skolan behöver inte ha en direkt trafikkoppling även om väldigt mycket kan ha det. Det är till exempel nödvändigt att veta vad kroppens olika delar heter innan vi börjar prata om ergonomi i lastbilen. Det är också viktigt att träna på det vardagsspråk som eleverna kommer att använda med kollegor på kommande arbetsplatser. Vad gjorde du i helgen? Hur är det med barnen? Vad ska du göra på semestern? Hur tror du att det går i matchen?

Vi kommer att lägga in de viktiga bedömningsmomenten (truck, bakgavellyft, HLR mm) lite tidigare under kursen och ha något mer repetitionstid över på slutet.

Sist men inte minst ska vi vara ute i väldigt god tid när det gäller APL-kontakter. Det som vi uppfattat som en överenskommelse kan plötsligt förändras ute på en arbetsplats p.g.a en massa olika orsaker.

Vi kommer fortsätta att vara två lärare i klassrummet/på körgården så ofta det är möjligt. Det är självklart att vi även ska fortsätta att vara prestigelösa och tåla att kollegan ”lägger sig i” när vi undervisar/diskuterar i klassrummet.

Vi är båda överens om att undervisa på kombo är roligt och utvecklande. Det är kul att se varandras kompetenser och att sträva efter att vara ett bra team som ger deltagarna det de behöver för att stärka sina möjligheter på arbetsmarknaden i Sverige. Att dessutom träffa kompetenta och intresserade elever och följa deras väg mot arbete gör ju inte jobbet sämre.

Nyfiken på att veta mer? Välkommen till oss!

Sprid gärna information om Kombo Paketbil till elever och kollegor. Vi har några platser kvar till starten 5 september 2022. Vi kommer att kunna ta emot elever t.o.m. fredag 16 september.

Mer information finns här: Kombo paketbilsförare – Stockholms stad (vuxenutbildning.stockholm)

Är det någon kombokollega som vill komma och hälsa på oss på STFG i Kungens Kurva så är ni hjärtligt välkomna! Kontakta i så fall thyra.brusewitz@edu.stockholm.se

Tipsa redaktionen

Har du tips på vad vi borde publicera på webbplatsen? Mejla redaktionen.
E-post: vuxpedagog@stockholm.se