Nyheter

2022

Texten är för svår – vad gör vi åt det?

Temat för årets sista lärandeforum kombo var ”Hur bearbetar man en gymnasial läromedelstext för andraspråksinlärare?” Föreläsare var Fredrik Harstad, som arbetat både med sfi och komboutbildningar.[1]

Bearbeta för att underlätta läsning

För att underlätta för eleverna att läsa komplexa läromedelstexter kan lärarna behöva bearbeta dem. Att göra det tillsammans i lärarparet som undervisar kan bli en bra utgångspunkt för samarbetet mellan språk- och yrkesläraren, menar Fredrik. Just samarbetet i lärarparen är ju en absolut förutsättning för att lyckas med undervisningen i kombinationsutbildningarna.

(mer…)

Höstens första lärandeforum för kombinationsutbildningar genomfördes den 21 oktober. Runt 60 personer från olika skolor och verksamheter hade samlats för att ta del av denna förmiddag modererad av Erik Mattson och Andrea Bengtsson från verksamhetsområde Kompetensförsörjning och utveckling. (mer…)

”Hur kan vi tillsammans bygga morgondagens kombinationsutbildningar”.

Vi har samlat återrapporteringar från samtliga diskussionsgrupper som ägde rum under det Open Space som arrangerades den 6 maj. Det var många och engagerade diskussioner under dagen och ämnena var varierade samtidigt som mycket anknöt till varandra och bildade en helhet. Läs moderatorns sammanfattande analys av dagen:

(mer…)

Fredagen den 8 april hade lärandeforum för första gången på länge ett möte i den fysiska verkligheten. Det blev en aktiv förmiddag på WTC med föredrag av Jenny Hostetter, projektledare från Region Göteborg som höll ett mycket uppskattat föredrag med efterföljande workshops för lärare, rektorer och andra som är inblandade i stadens kombinationsutbildningar. (mer…)