Nyheter

28

jun

Rapport från lärandeforum Open Space 6 maj 2022

”Hur kan vi tillsammans bygga morgondagens kombinationsutbildningar”.

Vi har samlat återrapporteringar från samtliga diskussionsgrupper som ägde rum under det Open Space som arrangerades den 6 maj. Det var många och engagerade diskussioner under dagen och ämnena var varierade samtidigt som mycket anknöt till varandra och bildade en helhet. Läs moderatorns sammanfattande analys av dagen:

”Utmaningarna vi såg handlar framför allt om hur det kan bli möjligt för eleven att fullfölja och dra nytta av sin utbildning och må bra under vägen.
Det kan handla om kriterier och metoder för rekrytering och antagning, av såväl elever som av nya medarbetare. För elevernas del handlar det om de utmaningar som uppstår i gränssnitten mellan språk och yrkesutbildning, om arbetsgivarnas krav och förväntningar men också om elevens hälsa, ekonomi och familjesituation.”

”Det som behövs för att möta utmaningarna tycks till stor del röra sig om en förening av tydliga ramar/mönster/strukturer och genomgående samsyn som bidrar till att vi bättre förstår varandra inom de olika funktionerna och kan arbeta mer medvetet åt samma håll – med elevens totala situation och välbefinnande i centrum. Det fanns goda förslag till konkreta insatser för detta, inte minst lyftes behovet av fler mötesplatser där man kan lära känna varandra med målet att dela erfarenheter, material och metoder samt för att integrera alla insatser. ”

Alla vi som arbetat med Lärandeforum Kombo både under Open Space-tillfället och under hela första halvan av 2022 tackar dig för din insats och ditt engagemang för våra kombinationsutbildningar. Vi kommer få flera tillfällen att mötas framöver.

Visa del av väggtapet

En del av den grafiska illustration av dagen som växte fram under dagen.

 

 

Tipsa redaktionen

Har du tips på vad vi borde publicera på webbplatsen? Mejla redaktionen.
E-post: vuxpedagog@stockholm.se